Tyst / Behållartyp Gasgeneratorset

  • Tyst och behållaretyp gasgeneratorset

    Tyst och behållaretyp gasgeneratorset

    Den nuvarande globala strömbristen blir mer och mer framträdande, och människors krav på miljöskydd blir också högre och högre.

    Som reservströmförsörjning för strömförsörjningsnätverket har tysta generatorer använts i stor utsträckning på grund av deras låga ljud, särskilt på sjukhus, hotell, exklusiva bostadsområden, stora köpcentra och andra platser med strikta miljöbullerkrav är oumbärliga nödsituationer Utrustning.