Service

Försäljningsservice

1. Tillhandahålla tekniska parametrar och relaterade konsulttjänster för gasgeneratorset.

2.Hjälp kunder att välja rätt installerad kapacitet och modell enligt användarprojektens faciliteter och vägleda utformningen av generatorrummet.

3. Enligt användarens specifika användningssituation, designa och tillhandahålla en mängd olika gasgeneratorset som stödjer utrustning, såsom ljudisolerade skåp, spillvärmeåtervinningssystem, etc.

Service efter försäljning

1. Instruktioner för utrustningens drift och underhåll bifogas

2. Ge användarna vägledning på plats eller online för installation av gasgeneratorer och gratis driftsättning.

3. Utbilda operatörer för användare på plats och samarbeta med användare i gasgeneratoracceptans.

4. Spårningstjänst: upprättande av kundfiler, regelbundet återbesök och inspektion och regelbunden förståelse av kundanvändning.

5. Telefon och Internet 24-timmars onlinetjänst .

6. Ring tillbaka inom 2 timmar efter att ha mottagit reparationsrapporten för att hjälpa kunderna att lösa problem.

7. Ingenjörer kan komma till platsen för underhåll inom 24 timmar i provinsen och 48 timmar i Kina eller förhandla med kunder om underhållstiden.Verkligen uppnå humaniserad service.

8. Internationell service, kommunicera först med kunderna för att förhandla om servicetid och kom till platsen för att lösa gasgeneratorproblem för kunderna så snart som möjligt.