Service

Försäljningstjänst

1. tillhandahålla tekniska parametrar och relaterade konsulttjänster för gasgeneratorsatser.

2.Hjälp kunderna att välja rätt installerad kapacitet och modell enligt användarprojektens anläggningar och vägleda utformningen av generatorrummet.

3. enligt användarens specifika användningssituation, utforma och tillhandahålla en mängd olika gasgeneratoruppsättningar som stöder utrustning, såsom ljudisolerade skåp, spillvärmeåtervinningssystem etc.

Service efter försäljning

1. Instruktioner för drift och underhåll av utrustning bifogas 

2. Ge vägledning på plats eller online till användare för installation av gasgeneratorer och gratis idrifttagning.

3. Utbilda operatörer för användare på plats och samarbeta med användare för att acceptera gasgeneratorer.

4. Spårningstjänst: upprättande av kundfiler, regelbunden återbesök och inspektion och regelbunden förståelse för kundanvändning.

5. Telefon och Internet 24-timmars onlinetjänst.

6. Ring tillbaka inom två timmar efter att ha fått reparationsrapporten för att hjälpa kunder att lösa problem.

7. Ingenjörer kan anlända till platsen för underhåll inom 24 timmar i provinsen och 48 timmar i Kina eller förhandla med kunder om underhållstiden. Verkligen uppnå humaniserad tjänst.

8. Internationell service, kommunicera först med kunderna för att förhandla om servicetid och anlända till platsen för att lösa gasgeneratorproblem för kunder så snart som möjligt.