Projektfall

Inhemska projektfall

Köksavfall 2X1000kW biogasgeneratorsatser

2X300kW naturgasgenerator

Avloppsreningsverk 500 kW generator

Betes 300kW biogasgenerator

Grisbruk 3X250kW biogasgeneratorer

2X500kW biogasgenerator

Grisodling 3X180kW biogasgenerator

Internationella projektfall

1

350kW gasgeneratorsats med låg värme, Storbritannien, januari2016

2

Ryssland 100 kW biomassagas

3

Columbia 100kW biogas

4

Colombia 300kW halmgasprojekt

5

Rumänien 500kW Biogas

6

Malaysia 2.3MW Syngas

7+

Mexiko 60 kW biogas

8

Sydafrika 150kW X 2 enheter Biomassa

20

Chile 2x350kw naturgasgenerator

10

Turkiet 400 kW biomassa

14

Grekland 260kW x 4 enheter Biogas

16

Jamaica 150kW x 3 enheter LPG

17

500kW biogasproduktionsprojekt i Vietnam

9

Sri Lanka 3x400kw gasprojekt med lågt värmevärde

11

Leverans av Turkiet 12,5 mw biogasgeneratorprojekt

15

Grekland 4x300kw projekt för produktion av biogas