Projektfall

Inrikes projektfall

Kökssopstation 2X1000kW biogasgeneratorset

2X300kW naturgasgenerator

Avloppsreningsverk 500kW generator

Betesmark 300kW biogasgenerator

Grisfarm 3X250kW biogasgeneratorer

2X500kW biogasgenerator

Grisfarm 3X180kW biogasgenerator

Internationella projektfall

1

350kW gasgeneratorset med lågt värmevärde, Storbritannien, januari 2016

2

Ryssland 100kW biomassagas

3

Columbia 100kW biogas

4

Colombia 300kW halmgasprojekt

5

Rumänien 500kW Biogas

6

Malaysia 2,3MW Syngas

7+

Mexiko 60kW biogas

8

Sydafrika 150kW X 2 enheter Biomassa

20

Chile 2x350kw naturgasgenerator

10

Turkiet 400kW Biomassa

14

Grekland 260kW x 4 enheter Biogas

16

Jamaica 150kW x 3 enheter gasol

17

500 kW energiproduktionsprojekt för biogas i Vietnam

9

Sri Lanka 3x400kw gasprojekt med lågt värmevärde

11

Leverans av Turkiets 12,5mw biogasgeneratorprojekt

15

Grekland 4x300kw energiproduktionsprojekt för biogas