Valfria tillbehör

  • Optional Accessories

    Valfria tillbehör

    Torr avsvavling är en enkel, effektiv och relativt låg avsvavlingsmetod. Det är i allmänhet lämpligt för avsvavling av biogas med en liten mängd biogas och låg vätesulfidkoncentration. Grundprincipen för utrustningen för torr avlägsnande av vätesulfid (H2S) från biogas är en metod där O2 oxiderar H2S till svavel eller svaveloxider, som också kan kallas torroxidation. Sammansättningen av den torra processutrustningen är att fylla fyllmedel i en behållare och fyllmedelskiktet inkluderar aktivt kol, järnoxid etc.